Về chúng tôi

Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An

Trẻ RL phát triển nói chung và cá nhân trẻ đặc biệt nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, bao gồm tất cả những khó khăn về các lĩnh vực: Phối hợp vận động, nhận thức, ngôn ngữ ,giao tiếp, tình cảm và các kỹ năng xã hội. Thấu hiểu những khó khăn của trẻ từ cách tiếp cận chuyên môn, đồng cảm với phụ huynh với nguyện vọng thấy con phát triển được như các bạn đồng trang lứa.

Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An được thành lập với mục đích: Tổ chức các hoạt động can thiệp, giáo dục đúng chuyên môn, bài bản , phối hợp với phụ huynh tham gia vào quá trình giáo dục, giúp trẻ vượt qua khó khăn, phát triển năng lực học tập và các kỹ năng tự lập cơ bản để sớm tới trường hòa nhập và tự lập trong cuộc sống.

Chi tiết

Đặc Trưng

Các chương trình học

Đặc Trưng

Ảnh hoạt động

Đặc Trưng

Hệ thống trung tâm